25 Χρόνια Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε

25 Χρόνια
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

Πως μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα;

Μπορείτε να κερδίσετε 1 συμμετοχή στην κλήρωση για τα δώρα των 25 χρόνων λειτουργίας ολοκληρώνοντας κάθε μια από τις παρακάτω ενέργειες.

Αξιολογώντας την “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” στην Google

Ακολουθώντας την “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” στο Facebook

Ακολουθώντας την “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” στο Instagram

Για την ορθή καταμέτρηση των συμμετοχών σας, παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά τα στοιχεία σας έπειτα από την ολοκλήρωση της κάθε ενέργειας.

 

Λογότυπο και link

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Λογότυπο και link

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Λογότυπο και link

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα