Αποθήκη νοσηλευτικού υλικού

Η εταιρεία Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. δημιούργησε και διατηρεί ιδιόκτητη αποθήκη νοσηλευτικού υλικού. Το συντονιστικό κέντρο λαμβάνοντας πληροφορίες από την καρτέλα του ασθενούς διαχειρίζεται το κάθε περιστατικό και ενημερώνει κατάλληλα τους Νοσηλευτές.

Έτσι το νοσηλευτικό προσωπικό, φτάνει στον προορισμό του πλήρως εφοδιασμένο με τα υλικά, τον εξιδεικευμένο υγειονομικό εξοπλισμό, τις συσκευές και τα φάρμακα που απαιτούνται για κάθε νοσηλεία κατ’ οίκον.

Η επένδυση στη δημιουργία και διατήρηση της ιδιόκτητης αποθήκης διασφαλίζει:

  • Ανά πάσα στιγμή επάρκεια νοσηλευτικού υλικού για όλες τις νοσηλείες, όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα και τις αργίες. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται καθυστερήσεις στην ανταπόκριση περιστατικών ή ακυρώσεις επισκέψεων λόγω αδυναμίας εξεύρεσης υλικού.
  • Ύπαρξη ικανών αποθεμάτων ώστε να αποφεύγονται ελλείψεις ή αυξήσεις τιμών εξαιτίας των αιφνίδιων μεταβολών στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Η εταιρεία συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους προμηθευτές πιστοποιημένους με ISO. Τα προϊόντα καταχωρούνται στην αποθήκη έπειτα από ενδελεχή (όχι δειγματοληπτικό) έλεγχο και έλεγχο στην ημερομηνία λήξης.
  • Με τον τρόπο αυτό απορρίπτονται προϊόντα που παρουσιάζουν κατασκευαστικές αστοχίες ή πλησιάζουν στην λήξη τους.
  • Διασφαλίζουμε έτσι την διαρκή παροχή σε εσάς κορυφαίας ποιότητας νοσηλευτικού υλικού με ασύγκριτα χαμηλότερο κόστος

 

Η ιδιόκτητη αποθήκη νοσηλευτικού υλικού διαχειρίζεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, πιστοποιημένο με ISO, από εξειδικευμένο προσωπικό.

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” επιτυγχάνει την άμεση 24ωρη κάλυψη περιστατικών κάθε μέρα και τις αργίες. Από εξειδικευμένους νοσηλευτές που εστιάζουν αποκλειστικά στην εκτέλεση του λειτουργήματος τους και δεν αποσπώνται με περιφερειακές εργασίες (εύρεση, αγορά υλικού).

Η εταιρεία “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” διασφαλίζει πως  ο νοσηλευτής ή η νοσηλεύτρια που θα σας επισκεφθεί:

  • έχει υψηλή εκπαίδευση και εμπειρία
  • είναι εφοδιασμένος με τεχνολογία αιχμής
  • είναι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του

προσφέροντας πάντα την καλύτερη εφικτή λύση σε απόλυτη συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του.

Με σταθερό, χαμηλό κόστος που δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, ελλείψεις ή αιφνίδιες αυξήσεις τιμών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλέστε μας τώρα στο 210 64 12 600 ή κλείστε online ραντεβού και προγραμματίστε την επίσκεψη που επιθυμείτε.

Όλο το 24ωρο, σε ολόκληρη την Αττική, καθημερινά ακόμη και τις αργίες, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Η χρήση του σωστού νοσηλευτικού υλικού είναι αναγκαίο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και κατά συνέπεια και των οικείων τους.