Διοικητικές υπηρεσίες

Η “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” ως εταιρεία παροχής νοσηλείας κατ΄οίκον απαρτίζεται από τις διοικητικές υπηρεσίες και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν αποστολή την έγκαιρη, αποτελεσματική διαχείριση και διεκπεραίωση κάθε αιτήματος που προκύπτει. Μεριμνούν για την οργάνωση, τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.”, διοικητικές υπηρεσίες και νοσηλευτικό προσωπικό, ενεργούν με ομαδικότητα και αφοσίωση. Συνεργάζονται με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας νοσηλείας κατ΄οίκον.

Συντονιστικό κέντρο Νοσηλευτικές Υπηρεσίες ΑΕ