Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Περιβάλλον

Η εταιρεία «Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.» γιορτάζει την

Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

25 Χρόνια Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε
Με συνέπεια, για ποιότητα ζωής.

  • Η εταιρεία Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία υιοθετεί σε κάθε της ενέργεια βιώσιμες πρακτικές μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και συγκεκριμένου, πιστοποιημένου, συστήματος διαχείρισης για την ανακύκλωση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

   Η εταιρεία διαθέτει υπερσύγχρονο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων που καλύπτουν τις προδιαγραφές EURO6d αλλά και υβριδικά οχήματα,  φιλικά προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες.

   Το συντονιστικό κέντρο της εταιρείας, δρομολογεί τις κατ’ οίκον επισκέψεις με το βέλτιστο τρόπο, καθοδηγεί τους νοσηλευτές συστήνοντας τους τις διαδρομές  με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση της κυκλοφορίας εξασφαλίζοντας παράλληλα την άμεση και έγκαιρη ανταπόκριση στα περιστατικά.

   Τα μολυσματικά απόβλητα των νοσηλευτικών υπηρεσιών αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και παραλαμβάνονται από πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης.

   Τα υλικά νοσηλείας που σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους είναι εφικτό να ανακυκλωθούν, ανακυκλώνονται τηρουμένων των οδηγιών  του κατασκευαστή τους.

    

   Οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας, ακολουθούν πιστά τη στρατηγική 3 R’s (Reduce, Reuse, Recycle) βάσει της οποίας:

    

  • Reduce  (Ελαχιστοποίηση απαιτήσεων για κατανάλωση πόρων με ενέργειες όπως):

     • Εφαρμογή ψηφιοποιημένων διαδικασιών που δεν απαιτούν κατανάλωση χαρτιού ή γραφικής ύλης.
     • Υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών μείωσης της κατανάλωσης ρεύματος (αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με υψηλής ενεργειακής κλάσης, χρήση τεχνολογιών φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, εγκατάσταση αισθητήρων και συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης με απομακρυσμένο έλεγχο).
     • Επιλογή προμηθευτών, συνυπολογίζοντας και τις περιβαλλοντικές πρακτικές που αποδεδειγμένα εφαρμόζουν μέσω προδιαγραφών ISO.
     • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και ορθής χρήσης πόρων.
     • Εφαρμογή δεικτών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ακολουθούμενης πολιτικής.

    

   Reuse (Επαναχρησιμοποίηση υλικών):

      • Επιλέγεται η προμήθεια επαναχρησιμοποιούμενων αναλώσιμων υλικών (μη υγειονομικού χαρακτήρα) π.χ. επαναφορτιζόμενων μπαταριών
      • Προωθούνται προς επαναχρησιμοποίηση λειτουργικά υλικά και εξοπλισμός που δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους μέσω δωρεών

    

   Recycle (Ανακύκλωση):

       • Εφαρμόζει πολιτική ανακύκλωσης όλων των υλικών με διαλογή στην πηγή 5 ρευμάτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, βιοδιασπώμενα).

    

    

   Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

   Για έναν καλύτερο κόσμο πιο ασφαλή, πιο υγιή, πιο υπεύθυνο.

   25 χρόνια, τα πάντα για νοσηλεία κατ’ οίκον.

   nosileftikesypiresies.gr

   2106412600

Η εταιρεία Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. είναι πάντα δίπλα σας

προσφέροντας υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε ολόκληρη την Αττική.

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Η εταιρεία "Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε." τοποθετεί πρώτα και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, τη ζωή και την αξιοπρέπειά του.