Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως

κατ΄ οίκον από τη
“Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.”

κατ΄ οίκον από τη
“Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.”

κατ΄ οίκον από τη
“Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.”