Κεντρική Φλεβική Γραμμή

κεντρική φλεβική γραμμή κεντρικός φλεβικός καθετήρας

Κεντρική φλεβική γραμμή ή κεντρικός φλεβικός καθετήρας είναι ένας ειδικός εύκαμπτος καθετήρας που εισάγεται σε μία μεγάλη φλέβα όπως π.χ. σφαγίτιδα ή υποκλείδιος.

Παρέχει ανώδυνη οδό στους ιατρούς και τους νοσηλευτές-τριες για την λήψη αίματος, την ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, και άλλων υπηρεσιών. Είναι μία μορφή φλεβικής πρόσβασης που μπορεί να μείνει για εβδομάδες ή μήνες στον ασθενή χωρίς να απαιτείται η συνεχής διαμονή στο νοσοκομείο.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κεντρικού φλεβικού καθετήρα (CVC) και η επιλογή τους εξαρτάται από τον θεραπευτικό σκοπό της χρήσης :

   • καθετήρας με πολλούς αυλούς (Hickman)
   • περιφερικά εισαγόμενος κεντρικός φλεβικός καθετήρας (PICC γραμμή) 
   • καθετήρας αιμοκάθαρσης 
   • εμφυτεύσιμος καθετήρας (port)

 

Η τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής είναι σχετικά εύκολη και ανώδυνη. Τοποθετείται ετησίως σε εκατομμύρια ασθενών παγκοσμίως και η εφαρμογή της συνιστάται σε ενδείξεις όπως οι ακόλουθες:

    • Χημειοθεραπεία
    • Μετάγγιση αίματος 
    • Αδυναμία  τοποθέτησης περιφερικού φλεβοκαθετήρα
    • Ταχεία χορήγηση μεγάλου όγκου υγρών και παραγόντων αίματος σε επείγουσες καταστάσεις
    • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
    • Τοποθέτηση ενδοκάρδιου βηματοδότη
    • Χορήγηση ολικής παρεντερικής διατροφή
    • Χορήγηση φαρμάκων ή διαλυμάτων που ερεθίζουν περιφερικές φλέβες (αντιβιοτικά, ενδοφλέβια iv διαλύματα)
    • Αιμοκάθαρση  
    • Πλασμαφαίρεση
    • Μακροχρόνια χορήγηση φαρμάκων 
    • Παρακολούθηση κεντρικής φλεβικής πίεσης
    • Συχνές αιμοληψίες
    •  

Οι αντενδείξεις για την τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής είναι: 

       • Πρόσφατη θρομβόλυση
       • Έγκαυμα, λοίμωξη ή τραύμα στην περιοχή
       • Θρόμβωση της φλέβας
       • Πιθανός τραυματισμός άνω κοίλης φλέβας

Στους ασθενείς που φέρουν κεντρική φλεβική γραμμή πρέπει να δίνεται προσοχή στην τήρηση των ενημερωμένων ιατρικών πρωτοκόλλων για την αλλαγή συσκευών έγχυσης, την τακτική αλλαγή επιθεμάτων, την διατήρηση της βατότητας του καθετήρα. Είναι απαραίτητη η  σωστή αντισηψία, η καθημερινή επίβλεψη και αξιολόγηση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα για την πρόληψη των λοιμώξεων. 

Οι επιπλοκές από την τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής μπορεί να είναι τρώση αρτηρίας, πνευμοθώρακας, αιμάτωμα, αποτυχία στο καθετηριασμό του σωστού αγγείου, μόλυνση, θρομβοφλεβίτιδα, μετατόπιση του καθετήρα, κάταγμα του καθετήρα, απόφραξη του καθετήρα.

Είναι καλύτερα να περιορίζονται οι δραστηριότητες που μπορούν να βλάψουν την σωστή λειτουργία και τοποθέτηση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα (πχ. αθλήματα)

Η διαχείριση της κεντρικής φλεβικής γραμμής απαιτεί εξειδικευμένο, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό που τηρεί πιστά τα πρωτόκολλα και άρτια εξοπλισμένο με το κατάλληλο νοσηλευτικό υλικό (πχ ειδική βελόνα για port).

Ραντεβού για υπηρεσίες Κεντρικής Φλεβικής Γραμμής κατ' οίκον

Καλέστε μας τώρα στο 210 64 12 600 και ζητήστε από το συντονιστικό κέντρο υπηρεσίες σχετικές με την κεντρική φλεβική γραμμή.ή κλείστε online ραντεβού

 

Όλο το 24ωρο, σε ολόκληρη την Αττική, καθημερινά ακόμη και τις αργίες, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.