Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.
Κοινωνική ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη είναι σύμφυτη με την εταιρική κουλτούρα της εταιρείας «Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.» και την νοοτροπία των στελεχών της.

Μια εταιρεία που βάζει πρώτα και πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να αδιαφορεί για το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας διευρύνονται συνεχώς και περιλαμβάνουν ενεργή πολιτική μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και παράλληλα ενεργή πολιτική υποστήριξης των ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. πρώτα και πάνω απ' όλα ο άνθρωπος