Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

Η εταιρεία

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες ΑΕ LOGO

Η εταιρεία “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1999 από επαγγελματίες νοσηλευτές. Σκοπός και όραμα της εταιρείας ήταν και είναι η παροχή άμεσης, αξιόπιστης και ποιοτικής παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον.

Διανύοντας την 3η δεκαετία λειτουργίας της εξακολουθεί να εξελίσσεται, να ξεχωρίζει, να προσφέρει νέες υπηρεσίες, να επενδύει σε εξοπλισμό, υποδομές και τεχνολογίες αιχμής. Εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό και τα στελέχη της προσφέροντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κορυφής.

 

 

 

Νοσηλευτές 
κατ’ οίκον

 

 

 

 

Συντονιστικό
κέντρο

 

 

 

Ενημέρωση
Ιατρού

 

 

 

Στόλος
οχημάτων

 

 

 

Αποθήκη 
Νοσηλευτικού Υλικού

 

 

 

24ωρο μικροβιολογικό
εργαστήριο