Κοινωνική ευθύνη

Ορθολογική διαχείριση στόλου οχημάτων

για ένα καλύτερο κόσμο

διαχείριση στόλου οχημάτων

Πως η ορθολογική διαχείριση του στόλου οχημάτων μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός λίγο καλύτερου κόσμου.

Η εταιρεία Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. παρέχοντας υπηρεσίες νοσηλείας κατ’ οίκον είναι αναγκασμένη να διατηρεί στόλο οχημάτων ώστε οι νοσηλευτές της να έχουν άμεση πρόσβαση στα περιστατικά. Όλα τα οχήματα του στόλου είναι υπερσύγχρονα, τεχνολογίας euro6 ή νεότερου ώστε να εκλύουν τη μικρότερη δυνατή ποσότητα ρύπων.

Το μέγεθός τους έχει επίσης επιλεγεί προσεκτικά ώστε να καλύπτουν πλήρως τις μεταφορικές ανάγκες νοσηλευτών και εξοπλισμού και παράλληλα να μην δημιουργούν περιττό κυκλοφοριακό φόρτο στα οδικά δίκτυα.

Επίσης το συντονιστικό κέντρο δρομολογεί με αποδοτικό τρόπο τις διαδρομές που ακολουθούν οι νοσηλευτές παίρνοντας το στίγμα των οχημάτων και κυκλοφοριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο επιτυγχάνοντας έτσι άμεση ανταπόκριση στα περιστατικά με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

Τα πάντα για νοσηλεία κατ' οίκον.

24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο