Παγκόσμια ημέρα για την

Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

28 Απριλίου 2023

Η ασφάλεια των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο και η προστασία τους από κινδύνους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις του εργασιακού πολιτισμού.

Πέραν των κανόνων και του πλαισίου που ορίζουν με σαφήνεια την πολιτική μιας επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας της εργασίας, η πρόθεση της ίδιας της επιχείρησης να διαφυλάξει αλλά και να δημιουργεί ολοένα και πιο ασφαλές περιβάλλον για το ανθρώπινο δυναμικό της δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τους ανθρώπους που αποτελούν την ίδια της την υπόσταση και δομή.

Η εταιρεία “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε ” με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς το Ανθρώπινο Δυναμικό της αντιλαμβανόμενη όλες τις πτυχές της δράσης και εργασίας αυτών, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας με συνεχή αναβάθμιση των συνθηκών.

   • οι νοσηλευτές της Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε κινούνται προς τις οικίες στις οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες νοσηλείας, πάντα με ασφαλή οχήματα. Ο στόλος της εταιρείας περιλαμβάνει οχήματα τα οποία είναι καινούργια με όλες τις προδιαγραφές οι οποίες κάνουν τις μετακινήσεις και τη μεταφορά  του προσωπικού και του υλικού νοσηλείας, απολύτως ασφαλείς.
   • είναι τελευταίας τεχνολογίας και τηρούν όλα τα πρωτόκολλα προστασίας των επιβατών ενώ παράλληλα είναι οικολογικής τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
   • τα υλικά νοσηλείας που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία είναι υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και προστασίας των νοσηλευτών.
   • οι χώροι εργασίας για το Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας διέρχονται από συνεχείς ελέγχους ποιότητας ενώ η εταιρεία διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια των εργαζομένων από τους κινδύνους.

 

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε 

Πρώτα ο Άνθρωπος.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Η εταιρεία "Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε." τοποθετεί πρώτα και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, τη ζωή και την αξιοπρέπειά του.
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

Τα πάντα για νοσηλεία κατ' οίκον.

24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο