Πολιτική Ποιότητας ISO 9001:2015​

Η εταιρεία «Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε» λειτουργεί βάσει
ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
πιστοποιημένο με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο,  ISO 9001:2015.

Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία αποδεικνύει στην πράξη
το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών και την αρτιότητα των διαδικασιών
που ακολουθούνται στο σύνολο του συντονιστικού και επιχειρησιακού άξονα.

Τοποθετώντας πρώτα και πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο,
η «Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε»  εγγυάται αποτελεσματικές,
ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες νοσηλείας κατ’ οίκον
με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών
του κάθε ασθενούς και των οικείων του.

 

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες ISO GR