Κοινωνική ευθύνη

Διαχείριση και ανακύκλωση μπαταριών

για ένα καλύτερο κόσμο

Χρήση ανακύκλωση μπαταριών αφης

Με  ορθολογική διαχείριση και ανακύκλωση μπαταριών δημιουργούμε ένα λίγο καλύτερο κόσμο.

Η εταιρεία Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. παρέχοντας υπηρεσίες νοσηλείας κατ’ οίκον με εξοπλισμό αιχμής είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί φορητές συσκευές. Η πλειοψηφία των συσκευών λειτουργεί με επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές ρεύματος, Ακόμη και για τις συσκευές που δεν είναι συμβατές με συσσωρευτές υψηλής ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και όχι μπαταρίες μιας χρήσης μειώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Όταν οι μπαταρίες συμπληρώνουν τον κύκλο ζωής τους τότε τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ για να συνεχίσουν το ταξίδι του μετασχηματισμού τους σε κάτι ωφέλιμο χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον .

Με την ενέργεια αυτή, η εταιρεία «Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.» βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνα υλικά όπως διαβρωτικά οξέα, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων καθώς πολλά από τα υλικά που βρίσκονται εντός των μπαταριών επαναχρησιμοποιούνται, μειώνει τον όγκο και το βάρος των απορριμμάτων και βοηθάει στο μετασχηματισμό των άχρηστων υλικών σε κάτι χρήσιμο επ’ ωφελεία του πλανήτη.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

Τα πάντα για νοσηλεία κατ' οίκον.

24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο