Η κοινωνική ευθύνη βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας μας

Η Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας. Η Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας. Η...

Κοινωνική ευθύνη, διάθεση συσκευασμένων τροφίμων

Κοινωνική ευθύνη Διάθεση συσκευασμένων τροφίμων σε όσους έχουν ανάγκη Πρώτα και πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος. Γι’ αυτό η...

Δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη

Κοινωνική ευθύνη Δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. για ένα καλύτερο κόσμο Πρώτα και πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος. Γι’...

Ορθολογική διαχείριση στόλου οχημάτων

Κοινωνική ευθύνη Ορθολογική διαχείριση στόλου οχημάτων για ένα καλύτερο κόσμο Πως η ορθολογική διαχείριση του στόλου οχημάτων μπορεί να...

Ορθολογική διαχείριση και ανακύκλωση μπαταριών.

Κοινωνική ευθύνη Διαχείριση και ανακύκλωση μπαταριών για ένα καλύτερο κόσμο Με  ορθολογική διαχείριση και ανακύκλωση μπαταριών δημιουργούμε ένα λίγο...