Χρήστος Τσιαγκανάς

Χρήστος Τσιαγκανάς.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ιδρυτής της εταιρείας Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε το 1999

Διανύει ήδη την 3η δεκαετία στον κλάδο της υγείας. Ξεχωρίζει για τον επαγγελματισμό του, τις μακροχρόνιες, σταθερές, συνεργασίες και τη διάθεση για προσφορά.
Οραματιστής και πρωτοπόρος καθώς διέβλεψε τις ανάγκες των συνανθρώπων μας για ποιοτική, άμεση και διαρκή παροχή υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον, ιδρύοντας την εταιρεία “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” to 1999.

Με όραμα την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών υπηρεσιών και διατήρηση της εταιρείας στην κορυφή της νοσηλείας κατ΄οίκον. Οδηγείται πάντα από τον σεβασμό στον άνθρωπο και έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία.