Νοσηλευτής στο σπίτι. Αυτός ο άγνωστος, στην πρώτη επίσκεψη.

Νοσηλευτής στο σπίτι. Αυτός ο άγνωστος, στην πρώτη επίσκεψη. Νοσηλευτής στο σπίτι. Μια ιδέα που εγείρει εύλογες απορίες και...