Ενημερωμένο κοστολόγιο υπηρεσιών νοσηλείας.

Ισχύς από 15/4/2024 έως την αντικατάστασή του.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε ολόκληρο το 24ωρο με το συντονιστικό κέντρο της εταιρείας “Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” στο τηλέφωνο